W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

1. Rezerwacja apartamentu jest równoznaczna z akceptacją regulaminu wynajmu POMORSKIE APARTAMENTY

2. Jednorazowy koszt za przygotowanie apartamentu jest płatny podczas odbioru kluczy w biurze Pomorskie Apartamenty w kwotach:  Apartament Sea Towers 101 cena 120,00 zł – Apartament Sea Towers 44 cena 100,00 zł – Apartament Baltiq Plaza cena 95,00 zł – Apartament Ceynowy 1 cena 95,00 zł – Apartament Grand cena 95,00 zł – Apartament Sopocka Kamienica cena 100,00 zł – Apartament Nadmorski Dwór cena 100,00 zł – Apartament Lazur cena 95,00 zł – Apartament Monaco cena 95,00 zł – Apartament Picasso, Zefir, Bałtyk, Sirocco, Mistral, Milano, Kapitan, Bora, Monsun, Amber, Marin, Molo, Bryza, Pasat, Admirał cena 95,00 zł Apartament Komandor, Promenada 120,00 zł

3. Apartament wynajmowany jest na doby.
4. Minimalny okres wynajmu Apartamentu to [sezon zimowy 1-2 doba][sezon letni od 2 doby].
5. Liczba Gości przebywających w Apartamencie nie może być większa niż 4 dorosłe osoby. W przypadku stwierdzenia większej ilości osób umowa najmu zostanie wypowiedzona w trybie natychmiastowym, koszty za wynajem nie zostaną zwrócone.
6. Doba pobytu w Apartamencie trwa od godziny 16:00
7. Przedłużenie pobytu w Apartamencie powinno zostać zgłoszone, do godz. 10:00 w dzień przed upływem termin najmu apartamentu.
8. Życzenia przedłużenia pobytu uwzględnia się w miarę posiadanych wolnych terminów wynajmu apartamentu.
9. Obiekt akceptuje płatność gotówką w PLN oraz akceptuje płatność kartami płatniczymi: Visa, MasterCard
10. Do zrealizowania rezerwacji wymagane jest podanie Imię i Nazwisko, Numer karty kredytowej, daty ważności karty kredytowej.
11. Obiekt Pomorskie Apartamenty ma prawo obciążyć Gościa opłatą w wysokości 50 procent wysokości całej rezerwacji w dowolnym momencie po dokonaniu rezerwacji. Dopłata 50 procent całej rezerwacji do uregulowania w dniu zameldowania.
12. W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji do 7 dni przed datą przyjazdu, obiekt nie obciąży Gościa opłatą za anulowanie rezerwacji. W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji po tym terminie lub w przypadku niepojawienia się Gościa w obiekcie, obiekt obciąży Gościa opłatą w wysokości 100% opłaty za cały pobyt .
13. Odbiór kluczy do apartamentu w godz. od 21:00 do 22:00 dodatkowo płatne 60,00 zł Odbiór kluczy do apartamentu w godz. od 22:00 do 0:00 dodatkowo płatne 90:00 zł Możliwość późnego przyjazdu musi zostać uzgodniona z personelem obiektu.
14. Należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu w trakcie meldunku. Do prawidłowego zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości należy przedstawić drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej (np. paszport, prawo jazdy) bez podania przyczyny.
15. Pomorskie Apartamenty zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa który nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu, znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył powyższy Regulamin.
16. W dniu zameldowania należy wpłacić pozostałą część należności za pobyt. W celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności prosimy o zachowanie i okazanie kopii dokonanej wpłaty (zaliczki lub pełnej wpłaty za wynajem apartamentu).
17. W dniu przekazania kluczy udzielana jest ustna instrukcja dotycząca obsługi urządzeń elektrycznych na wyposażeniu apartamentu. Wówczas Gość zapoznaje się ze stanem technicznym oraz ilościowym wyposażenia wynajmowanego apartamentu.
18. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia, równoznaczne jest z tym, że Apartament został odebrany bez żadnych uwag i zastrzeżeń ze strony Gościa.
19. Pomorskie Apartamenty nie akceptuje zwierząt w apartamentach. Gość nie przestrzegający tej zasady zostanie poproszony o opuszczenie apartamentu, Opłacony pobyt nie zostanie zwrócony.
20. Przedmioty pozostawione przez Gościa w Apartamencie zostaną odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W przypadku braku wskazania adresu, pozostawione przedmioty przepadną.
21. Zgodnie z przepisami P. POŻ w Apartamencie jest ZAKAZ używania przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, które nie stanowią wyposażenia apartamentu np.: grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych, łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
22. Przy każdym opuszczeniu Apartamentu przypominamy o sprawdzeniu czy jest on zamknięty (okna, drzwi). Ponadto prosimy o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.
23. Pomorskie Apartamenty nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Gości pozostawione w apartamencie.
24. Obowiązuje całkowity ZAKAZ wynoszenia rzeczy znajdujących się na wyposażeniu apartamentu.
25. W Apartamencie oraz na balkonie obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA ŚWIECZEK ORAZ CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW i za jego złamanie gość zostanie obciążony kwota 1000 zł.

26. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00 Gość nie przestrzegający tej zasady może
zostać poproszony o opuszczenie apartamentu.
27. Apartamenty znajdują się w cichej dzielnicy mieszkalnej, dlatego nie można w nich organizować
głośnych imprez.
28. W przypadku interwencji Policji bądź Straży Miejskiej Pomorskie Apartamenty nałoży karę w wysokości 500,00 zł.
29. Gość który umyślnie lub przez przypadek zniszczy przedmiot znajdujący się na wyposażeniu
apartamentu zostanie obciążony kosztami naprawy lub będzie zobowiązany pokryć w całości
zaistniałe koszta. Gość odpowiada również za wszystkie zniszczenia wynikłe z zachowania osób
trzecich przebywających w apartamencie oraz jego Gości.
30. W dniu wyjazdu wraz ze zdaniem kluczy nastąpi przekazanie stanu technicznego oraz
ilościowego wyposażenia wynajmowanego apartamentu. Dopiero wówczas Gość ma prawo
opuścić Apartament. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych
przy odbiorze apartamentu przez Gościa , będą dochodzone na drodze Sądowej.
31. W przypadku rażącego złamania zasad niniejszego regulaminu usługa wynajmu apartamentu
może być wypowiedziana w trybie natychmiastowym, czego skutkiem będzie konieczność
opuszczenia przez Gościa wynajmowanego Apartamentu.
32. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych, nie uprawnia go do zwrotu opłaty za
niewykorzystany pobyt.
33. W przypadku możliwości skorzystania z miejsca garażowego w hali garażowej lub miejsca
parkingowego Gość zobowiązany jest pozostawiać samochód tylko i wyłącznie miejscu
wskazanym przez Pomorskie Apartamenty.
34. W przypadku zagubienia jednego kpl. kluczy do apartamentu wraz z pilotem do głównej bramy
garażowej i szlabanu Gość zostanie obciążony kosztami w wysokości 514,00 zł w przypadku
zagubienia jednego kpl. kluczy do apartamentu bez pilota Gość zostanie obciążony kosztami w
wysokości 324,00 zł w dniu w którym została zgłoszona zaistniała sytuacja.
35. Dane osobowe będą przetwarzane przez Pomorskie Apartamenty wyłącznie w celu realizacji
rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz celach marketingowych (np.
przesyłanie informacyjnego newslettera pocztą elektroniczną) zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29.08.2007 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do
swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
36. Wszystkie zgłaszane opinie oraz reklamacje są dla nas bardzo cenne i stanowią ważne źródło informacji o Państwa oczekiwaniach oraz służą poprawie naszej oferty oraz jakości usług świadczonych przez Pomorskie Apartamenty, dalej zwanym PA

Reklamacje mogą Państwo składać:

w formie pisemnej – osobiście w biurze Pomorskich Apartamentów albo e-mail (biuro@pomorskieapartamenty.pl)

ustnie – w kontakcie osobistym z pracownikiem lub telefonicznie,

Pomorskie Apartamenty informują, że zgłoszenie reklamacji przez Gościa, niezwłocznie po powzięciu przez niego zastrzeżeń oraz podanie aktualnego adresu korespondencyjnego ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez PA. Na żądanie Gościa, PA potwierdzą, pisemnie lub w inny sposób uzgodniony z Gościem, fakt zgłoszenia przez niego reklamacji.

Pomorskie apartamenty zobowiązują się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do PA. W uzasadnionych sytuacjach, jeżeli termin 14-dni roboczych nie jest wystarczający do udzielenia odpowiedzi i zachodzi konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, PA udziela odpowiedzi w terminie 
30 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji do biura PA.
37. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie regulaminu i życzymy miłego pobytu